โปรโมชั่น ไก่กรอบบอนชอนฟรายส์
UseDineIn
Validity2022-10-12 - 2022-11-22
เซตสุดคุ้ม 479.- ปีกไก่กรอบบอนชอนฟรายส์ ไซส์ M (10 ชิ้น) พร้อมเครื่องเคียง 1 ที่ + ดิปปิ้งซอส 1 ที่ และ ปลาหมึกผัดซอสไปซี่โคชูจัง
สั่งอาหาร